ما یک شرکت هستیم

ما به شما فکر می کنیم

هدف ما رسیدن به کسب موفقیت است و این امر اکتسابی نیست! در تلاشیم برای رسیدن

0%
میزان رضایت مشتریان
0
پروژه های انجام شده
$0
میانگین هزینه یک ساعت
0
تعداد همکاران

تولد ما

ما در این سال شروع کردم و آینده ای را که خواستیم متصور شدیم.
در تلاشیم تا به آنجه می خواهیم برسیم– درون گروه و برون گروه
زمانی که فرد در یک گروه حضور دارد و در آن احساس راحتی و خودمانی بودن با اعضا را دارد و تشکیل یک ما را می دهد که با بیرون از گروه و آنهایی که در گروه حضور ندارند تفاوت ایجاد می کند درون گروه تلقی می شود
اعضای درون گروه معمولا خارج از گروه را به یک چشم می بیننید و از نظر آن ها برون گروه افراد مستقل نیستند و همه یک دست و همگون هستند .

یک سال گذشت

همه شکست می خورند حتی ما دوست عزیز! بله در یک سالگی ما در آستانه شکست بودیم اما توانستیم!

شروع دوباره

ما نیاز به تغیرات اساسی داشتیم و گره ها را باز کردیم و توانستیم. آنچه مهم بود آینده ای بود که متصور بودیم

کسب موفقیت در کشور

برگزیده موسسه نمونه در سال ۹۵ از افتخارات ما ست . ما توانستیم آنچه تصور می کردیم را به عمل تبدیل کینم

راهکارهای تازه

این یک واقعیت است که هر ثانیه جهان در حال تغییر است . ما تغییرات را می بینیم و خود را تغییر می دهیم . حیوان شرکت ما آفتاب پرست است .

هستیم و توانستیم

هم اکنون ما بع عنوان بزرگترین شرکت در این بخش محسوب میشویم و نمونه کاملی از تولید و افتخار ملی در دستان ماست

تیم ما

ساعد همتی

بازاریاب

تغییر عمده در ساختار تیمی از اینجا شرو ع شد که ساعد به جمع ما پیوست

حنان سعیدی

کارگردان هنری

بخش های نختلف نیاز به متخصص های خود را دارد .

بهرام شاهدی

طراح

طراحی منحصر به فرد این تیم از این دوست ما شکل می گیرد و آغاز می شود

برخی از مشتریان ما